Kamp

Hier vind je alles over ons jaarlijks zomerkamp!

 

2020

Het kamp gaat door van 4-11 juli 2020

Beste Stekkertjes, Stekkers en ouders, We hebben nog een hele reeks activiteiten voor de boeg in het voorjaar, maar we kunnen jullie toch al verrassen met een spetterende uitnodiging voor ons zomerkamp. We gaan opnieuw voor een fantastisch kamp met veel spel, plezier en uiteraard ontdekken we de mooie natuur rondom onze unieke locatie! Wacht dus niet te lang met inschrijven!

Dit jaar trekken we naar Oost-Vlaanderen. Meer bepaald naar Deinze-Astene, gelegen aan de oever van de Leie. Midden in de leiestreek zitten we vlakbij het recreatiepark De Brielmeersen, prachtige bossen, velden,… Kortom een ideale uitvalsbasis voor insecten, vogels, zoogdieren, planten en niet te vergeten: onze Stekkertjes!

De kamplocatie is een groot vernieuwd ecologisch jeugdlokaal van de KSA, met een groot grasveld en een speelbosje. Deze locatie is voorzien van veel groen, veel ruimte en een deftig sanitair. De Stekkertjes zullen overnachten in de slaapzaal van het lokaal terwijl de Stekkers in een grote tent zullen slapen. Iedereen zal dus een grote en comfortabele slaapplaats hebben zodat we overdag volop kunnen genieten en ravotten in het bos. Wanneer onze magen hierna beginnen te knorren, zullen onze kookouders de lekkerste vegetarische maaltijden bereiden!

Wat is er te bewonderen in de ruimte rondom Deinze?
Wel, door de ligging aan de oever van de leie en vlakbij de oude leiearm Machelen en Grammene zullen we de unieke oevervegetatie met oeverzegge, gele lis, riet,… kunnen ontdekken. Deze vegetaties zijn ook een geliefde biotoop voor heel wat dieren;
de kleine karekiet, de bosrietzanger,  de aalscholver, de fuut,… Dichtbij ons kamphuis bevinden zich ook enkele poelen waar men stekelbaars, bruine kikkers en alpenwatersalamanders kan waarnemen. 
Wat mag je verder nog verwachten van de activiteiten?
Ook dit jaar streven we ernaar een goede combinatie van spel en natuur aan te bieden. Op het programma staan alvast workshops rond zwaluwen, muizen en vleermuizen. Ook hebben we al een dagtocht voorzien waar we het waterleven bestuderen maar ook de vlinders en insecten rondom ons. En last but not least hebben we ook al een ware fotozoektocht, extreme determinatiedag en een groot avondspel voorbereid. Kortom, je zal je geen moment vervelen!

2-daagse 2018

Inschrijven doe je op de volgende manier:
Per email aan luna@destekkertjes.be de algemene informatie en medische fiche (ingevuld) bezorgen.
Overschrijven op de Stekker-rekening: 

BE47 7380 0049 0880 met vermelding kamp 2020 + naam.
Zijn er nog vragen? Aarzel dan niet om ze te stellen! De kampverantwoordelijke dit jaar is Luna (0472/023715 of luna@destekkertjes. be). De prijs voor Stekkertjes is €135 voor leden, €145 voor niet leden. De prijs voor Stekkers is €145 voor leden, €155 voor niet leden.